Προνήπιο

Τμήμα Προνηπίων  (4 έως 5 ετών)

Σταθμός της παιδικής ηλικίας αποτελούν τα 4 έτη! Η ηλικία αυτή είναι πολύ σημαντική διότι το παιδί έχει διαμορφώσει την πρώτη ολοκληρωμένη αντίληψη για τον κόσμο γύρω του αλλά και για την ίδια την προσωπικότητά του! Πρόκειται για μία περίοδο προετοιμασίας του παιδιού για την είσοδό του στο νηπιαγωγείο και σε μια διαφορετική μορφή εκπαίδευσης. Οι ευθύνες του παιδιού θα είναι περισσότερες εφόσον προετοιμαζόμαστε για την επόμενη τάξη, η οποία θα μας εντάξει στις  νέες απαιτήσεις της σχολικής ζωής! Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως  το πιο βασικό κομμάτι μέσα στην ημέρα των παιδιών είναι το παιχνίδι , γι’αυτό φροντίζουμε να μαθαίνουμε βιωματικά και διασκεδαστικά , προσπαθώντας πάντα να προσελκύσουμε το έμφυτο ενδιαφέρον των παιδιών για εξερεύνηση και νέες γνώσεις!!!

Το πρόγραμμα του προ-νηπιακού μας τμήματος  οργανώνεται με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και την ολόπλευρη εκπαίδευση όλων των τομέων ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ακολουθείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, προσαρμοσμένο στις αναπτυξιακές ανάγκες της ηλικίας αυτής!

Οι τομείς ανάπτυξης με τους οποίους θα ασχοληθούμε:

→‏ Γλώσσα :

Αναγνώριση γραμμάτων

♥ Μαθαίνω την αλφάβητο

♥ Εμπλουτισμός λεξιλογίου (ελληνικά / αγγλικά)

♥ Κατανόηση χρήσης και των δύο γλωσσών

♥ Προγραφή – γραφή ( ανάλογα με την ηλικία)

→ Μαθηματικά:

♥ Αναγνώριση και χρήση αριθμών / μοτίβων

♥ Μαθαίνω να μετράω

♥ Μαθαίνω τα σχήματα

→ Πληροφορική και νέες τεχνολογίες:

♥ Χρήση διαδραστικών πινάκων

♥ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ως εποπτικά μέσα )

→ Φυσικές επιστήμες :

♥ Κάνουμε πειράματα

♥ Μαθαίνουμε για τα φυσικά φαινόμενα

→ Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης:

♥ Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας.

♥ Πως λειτουργούμε στην πόλη / στη φύση

♥ Μαθαίνουμε για την κυκλοφοριακή αγωγή

→ Μουσικοκινητική αγωγή:

♥ Ερχόμαστε σε επαφή με τα μουσικά όργανα

♥ Μαθαίνουμε για σπουδαίους μουσικούς

♥ Τραγουδάμε

→ Συνθέτουμε

Θεατρικό παιχνίδι:

♥ Ανάγνωση και αναπαράσταση παραμυθιών

♥ Παιχνίδι ρόλων

♥ Κουκλοθέατρο

Φυσική αγωγή:

♥ Ελεύθερο παιχνίδι ατομικά ή σε ομάδες

μπάσκετ / tennis /ποδόσφαιρο / yoga

Ερχόμαστε σε επαφή με τον πολιτισμό μας:

♥ Μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μας αλλά ερχόμαστε σε επαφή και με διαφορετικούς

♥ Μαθαίνουμε για τις παραδόσεις μας και την λαογραφία

♥ Μαθαίνουμε για σπουδαίους ποιητές

♥ Όπως και σε κάθε τάξη, έτσι και στο προνηπιακό τμήμα η χρήση της αγγλικής γλώσσας πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας παράλληλα με τα ελληνικά. Επιπλέον ,στα δίγλωσσα τμήματα Αγγλίδες δασκάλες αναλαμβάνουν καθημερινή δίωρη απασχόληση των παιδιών για καλύτερη εξοικείωση με τη δεύτερη γλώσσα!

♥ Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με βάση τη διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων και την μέθοδο του project έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη γνώση χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, με σκοπό την κατάκτηση νέων.

♥ Τα δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σχέδια εργασίας ακολουθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ηλικίας και την ατομική εξέλιξη κάθε παιδιού.

♥ Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σκοπεύει στον συνδυασμό κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με την πρακτική γνώση μέσω της βιωματικής, ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης.

♥ Κάθε παιδί έχει το δικό του φάκελο εργασιών, στον οποίο θα μπορεί να ανατρέχει και να επαναλαμβάνει τις δραστηριότητές του.

♥ Για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού πραγματοποιούνται ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδρομές στη φύση, σε θεατρικές παραστάσεις και σε μουσεία, έτσι ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με νέες εικόνες και ξεχωριστές εμπειρίες.

Scroll to Top