Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός (3 έως 4 ετών)

Στο προ- προνηπιακό τμήμα ξεκίνα να εφαρμόζεται ένα πιο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και δίνοντας βάση στην καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων. Στον πυλώνα της μαθησιακής διαδικασίας είναι πάντοτε το παιχνίδι και οι δημιουργικές δραστηριότητες. Σε αυτή την ηλικία το παιδί θα πρέπει να ενθαρρύνεται να εξερευνεί το φυσικό του περιβάλλον και να αλληλεπιδρά με τους άλλους. Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αποκτούν νέες εμπειρίες είναι βιωματικός και γι’ αυτό στηρίζουμε την μάθηση μέσω των αισθήσεων. Σκοπός μας , λοιπόν , είναι οι μικροί μας φίλοι να έρθουν κοντά σε νέες γνώσεις μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, όπου θα μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα , αυτόνομα και θα αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους μάθησης.

Το πρόγραμμά μας οργανώνεται με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και την εκπαίδευσή τους ολόπλευρα. Οι βασικοί τομείς μάθησης με τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή είναι:

  ♥ Γλώσσα (π.χ αναγνώριση γραμμάτων/εμπλουτισμός λεξιλογίου)

  ♥ Μαθηματικά (π.χ. αναγνώριση αριθμών/μοτίβων)

  ♥ Νέες τεχνολογίες (π.χχρήση διαδραστικών πινάκων )

  ♥ Φυσικές επιστήμες (π.χ πειράματα)

  ♥ Μουσικοκινητική αγωγή

  ♥ Θεατρικό παιχνίδι

  ♥ Ασκήσεις φυσικής αγωγής (π.χ. τένις /ομαδικά παιχνίδια)

  ♥ Πολιτισμός και περιβάλλον

  ♥ Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες

Η αγγλική γλώσσα αρχίζει να χρησιμοποιείται ακόμη πιο ενεργά σε αυτές τις ηλικίες και είναι πλήρως ενταγμένη στο σύνολο της σχολικής μας καθημερινότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η χρήση και η κατανόηση της αγγλικής γλώσσας να έρχεται φυσικά μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το παιδί θα μαθαίνει να σκέφτεται δημιουργικά , να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί με το σύνολο στο οποίο ανήκει αναπτύσσοντας, όμως παράλληλα την δική του ξεχωριστή, προσωπική ταυτότητα!

Scroll to Top