Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο (5 έως 6 ετών)

Το πρώτο σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί!

Η τάξη του νηπιαγωγείου αποτελεί θεμέλιο για την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στην μετέπειτα σχολική ζωή αλλά και για την διαμόρφωση μιας πλήρους, ομαλής και υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τάξη του νηπιαγωγείου, το παιδί θα έρθει σε επαφή με νέες εμπειρίες, θα αποκτήσει καινούριες δεξιότητες και γνώσεις , παράλληλα όμως θα εξελίξει και τις ήδη υπάρχουσες!

Στόχος μας, λοιπόν, είναι το παιδί να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και την λειτουργία της τάξης διαμορφώνοντας μια αυτόνομη και με αυτοπεποίθηση προσωπικότητα, μέσα σε ένα χαρούμενο περιβάλλον αποδοχής , ελευθερίας και ασφάλειας!

Άξονας εκπαιδευτικού προγράμματος νηπιακού τμήματος:

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και οργανώνεται με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και την ολόπλευρη εκπαίδευση όλων των τομέων ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω:

→‏ Γλώσσα :

Αναγνώριση γραμμάτων

♥ Μαθαίνω την αλφάβητο

♥ Εμπλουτισμός λεξιλογίου (ελληνικά / αγγλικά)

♥ Κατανόηση χρήσης και των δύο γλωσσών

♥ Προγραφή – γραφή ( ανάλογα με την ηλικία)

→ Μαθηματικά:

♥ Αναγνώριση και χρήση αριθμών / μοτίβων

♥ Μαθαίνω να μετράω

♥ Μαθαίνω τα σχήματα

→ Πληροφορική και νέες τεχνολογίες:

♥ Χρήση διαδραστικών πινάκων

♥ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ως εποπτικά μέσα)

→ Φυσικές επιστήμες :

♥ Κάνουμε πειράματα

♥ Μαθαίνουμε για τα φυσικά φαινόμενα

→ Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης:

♥ Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας.

♥ Πως λειτουργούμε στην πόλη / στη φύση

♥ Μαθαίνουμε για την κυκλοφοριακή αγωγή

→ Μουσικοκινητική αγωγή:

♥ Ερχόμαστε σε επαφή με τα μουσικά όργανα

♥ Μαθαίνουμε για σπουδαίους μουσικούς

♥ Τραγουδάμε

→ Συνθέτουμε

Θεατρικό παιχνίδι:

♥ Ανάγνωση και αναπαράσταση παραμυθιών

♥ Παιχνίδι ρόλων

♥ Κουκλοθέατρο

Φυσική αγωγή:

♥ Ελεύθερο παιχνίδι ατομικά ή σε ομάδες

μπάσκετ / tennis /ποδόσφαιρο / yoga

Ερχόμαστε σε επαφή με τον πολιτισμό μας:

♥ Μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μας αλλά ερχόμαστε σε επαφή και με διαφορετικούς

♥ Μαθαίνουμε για τις παραδόσεις μας και την λαογραφία

♥ Μαθαίνουμε για σπουδαίους ποιητές

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με βάση τη διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων και την μέθοδο του project έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη γνώση χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, με σκοπό την κατάκτηση νέων.

Τα δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σχέδια εργασίας ακολουθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ηλικίας και την ατομική εξέλιξη κάθε παιδιού.

Η χρήση της αγγλικής γλώσσας πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας παράλληλα με τα ελληνικά. Επιπλέον ,στα δίγλωσσα τμήματα αγγλίδες δασκάλες αναλαμβάνουν καθημερινή δίωρη απασχόληση των παιδιών για καλύτερη εξοικείωση με τη δεύτερη γλώσσα!

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σκοπεύει στον συνδυασμό κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με την πρακτική γνώση μέσω της βιωματικής, ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης.

Κάθε παιδί έχει το δικό του φάκελο εργασιών, στον οποίο θα μπορεί να ανατρέχει και να επαναλαμβάνει τις δραστηριότητές του.

Για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού πραγματοποιούνται ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδρομές στη φύση, σε θεατρικές παραστάσεις και σε μουσεία, έτσι ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με νέες εικόνες και ξεχωριστές εμπειρίες.

Scroll to Top